Ketoriki – torta za dijabetičare, parče torte 125g